top of page

A GIKOF elnöksége minden év végén értékeli a teljesített programokat, a végzett munkát, és elkészíti beszámolóját, éves jelentését az NJSZT Titkárság felé. A 2015-ben választott vezetőség az általa kitűzött célokat teljesíti a tevékenységéről szóló beszámolót rendszeresen határidőre elkészíti, és meghatározza a következő évre tervezett feladatokat. Az alábbi, a GIKOF stratégiának megfelelő általános feladatokat az Elnökség minden évben konkrét tartalommal tölti fel: 

 • Éves program és pénzügyi terv összeállítása, megvitatás, elfogadás

 • Részvétel az NJSZT szakmai szervezeteinek éves megbeszélésén, javaslattétel

 • GI-szakok (BsC, MsC, doktori iskolák) szélesebbkörű ismertté tétele a médiák, közösségi oldalak felhasználásával, az oktatási intézmények szorosabb, hatékonyabb együttműködése

 • Szakmai-oktatói kompetencia-térkép készítése, átoktatások (akár on-line), vendégelőadások megszervezése

 • Frissített tananyag-modulok, esettanulmányok on-line elérhetővé tétele, akár a GIKOF-honlapról is

 • Esettanulmány-verseny megtervezése, szervezés, felhívás, lebonyolítás

 • Szakmai nap szervezése - téma, helyszín meghatározása minden év februárjában

 • Éves OGIK/ISBIS Konferenciaszervezés: felhívások, szponzori szerződések, cikkek lektorálása, szervezés, lebonyolítás

 • Felhívás a GIKOF és SEFBIS Journal-okban való cikk-megjelentetésre, cikkek begyűjtése

 • A közösség szakfolyóiratainak (angol és magyar nyelvű számok) lektorálása, szerkesztés, kiadás

 • SEFBIS Journal újonnan megjelent száma(i)nak terjesztése, feltöltés az EBSCO nemzetközi adatbázisba

 • A Journal befogadása az MTMT és MTA Gazdasági Bizottság folyóiratlistájára: kérelmek, levelezés

 • Nemzetközi együttműködés: IFIP TC 8 Information Systems, WG 8.9 Enterprise Information Systems, bécsi és pozsonyi egyetemek, tagtársaságok

 • GIKOF szervezet éves beszámolójának és a következő év tervének az elkészítése, jóváhagyás, beküldés az NJSZT-be  minden év december 20.-ig

 

bottom of page