top of page

A Szervezet alakuló ülésének határozata, küldetés és stratégia

A GazdaságInformatikai Kutatási és Oktatási Fórum Szakmai Szervezet (GIKOF) megalakítására elkötelezett NJSZT tagok az alábbiakban kifejezzük azt a szándékunkat, hogy szervezett formát adunk az informatikai kutatásokat végzõ tagtársaknak, nyilvános fórumokat szervezünk, és publikációs lehetõséget biztosítunk tapasztalt kutatóknak és fiatal informatikai szakembereknek egyaránt.

A Szervezet misszióját a mellékelt Küldetésnyilatkozat tartalmazza. Az GIKOF stratégiai célkitûzései között számos, az informatikai kutatási eredmények megjelentetését és megvitatását célzó program megszervezése és lebonyolítása szerepel. A legfontosabbak:

 

 1. Évente kutatási szimpózium rendezése, amelyen külön szekció áll rendelkezésre a fiatal kutatóknak (TDK tevékenység, Ph.D. kutatások)

 2. Szakfolyóirat készítése és rendszeres megjelentetése, kezdetben félévente, amelyben a legújabb kutatási eredmények publikálásán túl helyet kapnak 

  • az informatika oktatással és képzéssel kapcsolatos célok, lehetõségek, programok, eredmények, 

  • az informatikai cégek fejlesztési eredményei,

  • a hazai informatika történet legjelentõsebb eseményei, kiválóságai és eredményei,

  • a legújabb szakkönyvek ismertetése, ajánlások, hiányok feltárása, valamint 

  • a különbözõ szakmai rendezvények programjai.

 3. Mivel a tervek szerint a szaklapokat minden hazai felsõoktatási intézmény, kutatóközpont és könyvtár is megkapja, így ez egyrészt kitûnõ lehetõség a publikáló oktatók, ku-tatók és fiatal szakemberek számára eredményeik megismertetésére, másrészt kiváló lehetõség az országban sokszor elszigetelten folyó kutatási eredmények szélesebbkörû megismerésére.

 4. Tehetség-gondozás, fiatal informatikusok tudományos tevékenységének támogatása, kutatási mûhelyek létrehozása a felsõoktatási intézményekben.

 5. Pályázatok kiírása, elbírálása, a legjobbak publikálása és díjazása.

 6. Az üzleti szféra bevonása a kutatási tevékenységbe, együttmûködés, a tudáspiaci igények és elvárások folyamatos követése.

 7. Együttmûködés külföldi kutatókkal, kutató-intézményekkel, egyetemekkel

 

Az GIKOF a megalakulást követõen rendszeresen tájékoztatja az NJSZT tagjait a programjairól, a megjelent publikációkról, valamint az elért eredményekrõl.

Budapest, 2001. november 28.

bottom of page