top of page

A szervezet tevékenységét alapvetően három markánsan elkülöníthető időszakra oszthatjuk:

2000-től az ezredforduló után

Az új évezred megújulásra késztetett bennünket. Munkánkat éves téma-koncepció szemléletben végezzük: az éves terv összeállításánál mindig egy adott témakört határozunk meg, és az éves programot ennek jegyében készítjük el. Néhány gondolatkör az elmúlt évek koncepcióiból: informatikai kultúra, mint az alapintelligencia szerves része; információtechnológia, mint az üzleti tevékenység katalizátora; informatikai rendszerek biztonsága, a váratlan eseményekre való felkészülés; üzletmenet-folytonosság biztosításának tervezése; BigData, Cloud Computing, Internet of the Things stb. Évente általában két-három komolyabb szakmai rendezvényt tartunk, amelyeket számos kísérő program színesít. 

Jubileumaink: öt évenként visszaemlékező, értékelő rendezvényeket szervezünk

1977, a szervezet alapítása és az első két évtized

Az NJSZT Győr-Sopron m.-i Szervezete dr. Bakó András kezdeményezésére néhány  kolléga aktív közreműködésével 1977-ben alakult. Kezdetben a Szervezet a Győr-Sopron m.i MTESZ Szervezettel együttműködve aktív tevékenységet fejtett ki csaknem egy évtizeden keresztül a számítástechnikai kultúra terjesztésében. Különösen jelentős szerepe volt a személyi számítógépek megjelenésekor azok ismertté tételében. Számos, nagy érdeklődéssel kísért szakmai kiállítást szervezett, amelyeken ismeretterjesztő előadások hangzottak el, szoftver-bemutatókra került sor, és a néha több napra tervezett szakmai program során az érdeklődők kipróbálhatták az új alkalmazásokat is. Az informatikai kultúra terjesztésében játszott kiemelkedő tevékenységnek szerves része volt azoknak a foglalkozásoknak a szervezése is (Kis Programozók Baráti köre, Középiskolai Tanárok Klubja stb.), amelyeken a résztvevők rendszeres összejöveteleken ismerkedhettek a számítógépekkel. A Szervezet néhány, a megyeközponttól távol eső iskolát személyi számítógépekkel is ellátott, és gondoskodott az oktatást végzők képzéséről. A Megyei Számítástechnikai Koordinációs Bizottsággal szorosan együttműködve szakmai programokat, külföldi kiállításon való részvételi lehetőséget szervezett a megye informatikai szakembereinek, ezzel járulva hozzá a szakma ismeretbázisának korszerűsítéséhez.

 

1995-2000

A csaknem egy évtizedig aktívan működő helyi szervezet számára azonban a rendszerváltás nagyon nehéz időszakot jelentett, a tagok és az informatika iránt érdeklődők saját egzisztenciájuk fenntartásával foglalkoztak. A szervezet megbénult, és néhány évig szüneteltette működését. A csaknem 5 éves "pihenő" után azonban már hiányzott a szakmai összetartozás, az információtechnológia újdonságairól folytatott közös elmélkedések sokszor forró hangulata és ismeretbővítő hatása, az esetleges szakmai problémák megbeszélése. Az 1995. októberében a jelenlegi, valamint régebbi NJSZT-tagok és az új érdeklődők részvételével tartott ülésen a Szervezet régi vezetői elhatározták, hogy újjászervezzük a megyei szervezetet, olyan műhellyé alakítják, ahol az informatika új fejlesztéseit, eredményeit a kollégák és érdeklődők megismerhetik. Az aktív szerepet vállalók beszervezése és a tagtoborzás után 1996. februárjában új korszak nyílt a szervezet életében, amelyet az Információs társadalom megvalósításának gondolatköre determinált. Az újraéledéshez "Az információs társadalom kihívásai" címmel szakmai napot rendeztek, amelyen dr. Dömölki Bálint  a világban végbemenő információtechnológiai forradalomról, valamint a Nemzeti Informatikai Stratégiáról beszélt. Az előadást Internet bemutató követte. A rendezvénynek nagy visszhangja volt, felkeltette a megye szakembereinek és lakóinak érdeklődését, és Többen jelezték  a Szervezethez való csatlakozási szándékukat. A helyi Internet Klub megalakítása és működtetése nagy siker volt. A programok közül érdemes kiemelni a megyei jogú város Polgármesteri Hivatalának vezetőivel folytatott beszélgetés- és bemutatósorozatot azokról a NIS-ben (Nemzeti Informatikai Stratégia) megfogalmazott feladatokról, valamint Internet lehetőségekről, amelyek a közigazgatási munkát hatékonyabbá tehetik, megerősítik a kapcsolatokat a belföldi szervekkel és a külföldi partnerekkel. A Megyei Szervezet működését Győr városának intézményeivel és termelővállalataival való szoros együttműködés jellemzi, amelyek közül elsősorban a Széchenyi István Főiskolát (a megalakuláskor Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola, ma Széchenyi István Egyetem), az Alexander Alapítványt és az ÉDÁSZ-vállalatot szükséges kiemelni. 

bottom of page