top of page
Küldetésünk

 

Szervezetünk alapvető célja az informatikai kultúra terjesztése, az országos szervezet regionális képviseletében a területen élő szakemberek és az informatika iránt érdeklődők megismertetése a legkorszerűbb informatikai eredményekkel. Céljainkat aktuális kérdésekkel foglalkozó szakmai programok szervezésével, a tagság folyamatos növelésével, a fiatalok bevonásával kívánjuk elérni.

Tagság, elérhetőség

 

Szervezetünk taglétszáma 30-50 fő között változik, A néhány törzstag mellett a tagok mintegy 40-50%-ban változó személyek. A vezetőség folyamatosan nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a létszámot növelje, és a rendezvények érdeklődői közül minél több NJSZT tagot toborozzon. 

Történet, programok

 

Az 1977-ben alakult megyei szervezet a munkáját téma-koncepció szemléletben végzi. Az éves tervek összeállításánál mindig egy adott témakört határozunk meg, és a programjainkat ennek jegyében szervezzük meg.

bottom of page