top of page
PR-tevékenység

A vezetőség kiemelten fontosnak tartja a szervezet munkájának széleskörű ismertté tételét, Győr városában és a megyében betöltött szerepének és tevékenységének nyilvánosságát. A rendezvényekről és programokról a helyi sajtóban, rádióban, a városi televízióban folyamatosan tájékoztatják nemcsak a tagságot, hanem az informatika iránt érdeklődőket is. Fontosnak tartják, hogy a komolyabb rendezvényekről az NJSZT országos tájékoztatójában is hírt adjanak, és az elektronikus sajtó is információforrásként szolgáljon az érdeklődők számára.

Együttműködés

Szervezetünk szorosan együttműködik a város minden olyan intézményével, amely a munkánhoz, a rendezvényekhez valamilyen módon hozzá tud járulni. Ilyen együttműködési megállapodás van az Alexander Alapítvánnyal, a Széchenyi István Egyetemmel, a I-ConSec International Business Continuity Service Center-rel valamint a Szintézis ZRt.-vel

 

 

Költségvetés-tervezés

A Területi Szervezet az NJSZT Titkársághoz befizetett egyéni és jogi tagdíjak összegéből, valamint egyéb, helyi, pénzben, illetve természetbeni juttatások formájában adományozott célirányos támogatásokból tartja fenn magát, ami, az összeg csekély mértékét és nagy részének bizonytalan voltát tekintve nem egyszerű feladat.

Az éves program és a pénzügyi terv összeállításánál mindig olyan rendezvények megszervezésén kell gondolkodni, ahol a társintézmény anyagilag is támogatni tudja a program megrendezését. A Vezetőség a jövőben több energiát kíván fordítani támogatók, szponzorok és jogi tagok megszerzésére annak érdekében, hogy a jelenleginél is színvonalasabban tudjon működni.

 

 

Pályázatok

Rendszeresen hirdetünk pályázatokat elsősorban az éves témakocepcióhoz kapcsolódó témákban, amelyeket általában az ALEXANDER Alapítvánnyal közösen írunk ki. A pályázatok célja egyrészt a fiatalok ösztönözése az informatikai szakma szeretetére, másrészt pedig a fiatalok szakmai eredményeinek a bemutatására és annak értékelésére

A Szervezet éves működését az a vezetői értekezlet határozza meg, amelyen az Elnökség az éves programot az IT fejlesztési eredmények, az előző évi eredmények, valamint a tagság érdeklődése alapján határozza meg. Évente két-három komolyabb szakmai rendezvényt tartunk, amelyet számos kísérő program színesít. A programok összeállításánál és a szervezeti munka során alapvető fontosságúnak tekintjük az NJSZT központi programjában megfogalmazott célkitűzések mellett a helyi, regionális igényeket és elvárásokat mind a szakma mind pedig az  informatikai szakembereket alkalmazók részéről.

       Az ezredforduló óta jelentős eredménynek tekintjük a 2001-ben az országban elsőként megalakított területi Szervezethez kapcsolódó Ifjúsági Tagozat létrehozását valamint a 2004-ben alapított Digitális Fotóklubot. Az Elnökség a megyei szakmai közösség számára minden évben új, aktuális témákat határoz meg, és programjait ehhez igazítva szervezi. Kiemelt jelentőséget tulajtonítunk az NJSZT GIKOF szakmai szervezettel való együttműködésnek.az OGIK Gazdaságinformatikai Konferencia szervezésében.

Tevékenység

Munkánk alapvetően három különböző területet ölel fel:

    - szakmai munka előadásokkal

    - ismeretterjesztés, digitális fotózás

    - ECDL-program

Az előző években szervezett programjaink pdf file-ként letölthetők

Conveyancing

I'm a Paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font.


I’m a great place for you to let your users know a little more about you. If you want to delete me just click on me and press delete.

bottom of page